หมวดสินค้า
ทั้งหมด (0)
เสื้อยืด ลายม้ง (0)
เสื้อยืด ลายการ์ตูนม้ง (0)
เสื้อยืด ลายอยากแบ่งปัน (0)
เข้าสู่ระบบ
ตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้า
รับข่าวสารทางอีเมล
แท็ก
xamoozoo.net zoo siab HMONG ABC groups of Hmong in Thailand Hmong Tours ม้งน่ารัก Hmongnarak.com tojsiab.com
เกี่ยวกับเรา
www.hmonglike.com
 
ผู้จัดการเว็บไซต์ม้งไลค์

 1. ชื่อ-นามสกุล            นายอนุชา สิรินภาวงศ์
 2. ชื่อม้ง                        ไข่ Qhaim
 3. ตระกูลแซ่                 ฟ่า Faj
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 62 ม.15 บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
 5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน -
 6. ที่อยู่ปัจจุบัน              ตามที่อยู่บัตรประชาชน
 7. เบอร์โทรศัพท์          080-046-6827
 8. ที่ทำงานปัจจุบัน       มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมตับเต่า
 9. ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถม                     โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน จ.เชียงราย
 • มัธยมศึกษาตอนตอนต้น    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย       โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เอกศิลป์ ภาษาอังกฤษ
 • ปริญญาตรี                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เอกวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์
 
ฝ่ายการตลาด
 1. ชื่อ-นามสกุล            นางสาวพรนภัส สิรินภาวงศ์
 2. ชื่อม้ง                        ไหมธานี maiv thasnis
 3. ตระกูลแซ่                 ฟ่า Faj
 4. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 62 ม.15 บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
 5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน -
 6. ที่อยู่ปัจจุบัน               ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 7. เบอร์โทรศัพท์           082-251-7860
 8. ที่ทำงานปัจจุบัน        ครูทวิภาษาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
 9. ประวัติการศึกษา
 • ชั้นประถม                โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • มัธยมศึกษาตอนตอนต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • ปวช.                       ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน เอกวิชา การท่องเที่ยวและโรงแรม
 • ปริญญาตรี               มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิชาเอก การบริหารทรัพยากรมนุษย์   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

DBD